Bohus fästning

Press

Bohus fästning förvaltas av Statens Fastighetsverk och hyresgäst är sedan många år Kungälvs kommun. Under 2013 har ett helägt kommunalt aktiebolag bildats, Bagahus AB. Sedan 1 januari 2017 är verksamheten för Bohus fästning åter i Kommunal förvaltning. Bohus fästning/Kungälvs kommun hyr av Statens Fastighetsverk och ombesörjer daglig drift och öppethållande.

Bohus fästnings grafiska profil

Den grafiska profilen är en del av Bohus fästning varumärket och är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Den hjälper oss att på ett tydligt sätt berätta om Bohus fästning och vad Bohus fästning varumärke står för. Online manual Bohus fästning

Bohus fästnings logotyp

Ladda ned vår logotyp här

Pressmeddelanden från Bohus fästning