Press

Citatet i ingressen är hämtad ur Kungälvs kommuns informationspolicy. Policy talar om hur vi ska arbeta med information och kommunikation i Kungälvs kommun.

Bohus fästnings grafiska profil

Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform som är framtagen av Kungälvs Kommun så är det av yttersta vikt att kommunen i olika situationer och vid olika tillfällen och aktiviteter visar upp en profil som dels skapar helhet, men som även ger utrymme för spontanitet och frihet.
Den grafiska profilen skapar en känsla av samhörighet internt och den ger en bild av enighet externt.

Här kan du ta del av hela vår grafiska profil.

Bohus fästnings logotyp

Här kan du ladda ner vår logotyp. Varje logotyp finns att ladda ner i två filformat, .jpg och .eps.

Från en dator: Högerklicka på respektive länk och välj “spara länk som…..”.
Från en handhållen enhet: Du kan endast spara de filer som är i jpg-format. Klicka på länken och välj “spara”

Pressmeddelanden från Bohus fästning

Följ oss på Instagram