Bohus fästning

Om Bohus fästning

Bohus fästning förvaltas av Statens Fastighetsverk och drivs av Kungälvs kommun.