Vi överlever på fästningen

Genom eld och vatten
-Lukta på det här, säger överlevnadsinstruktören Torbjörn Selin och håller fram ett stort stycke törved. En angenäm doft av terpentin med inslag av nästan vaniljartade toner väller emot mig. . Törved är ved från tall som angripits av rostsvamp och har en hög koncentration av tjära. –Det här är bra att göra upp eld med, fortsätter Torbjörn och tar fram en morakniv som han karvar loss en liten hög med spån från töret med. Vi har träffats i nedre magasinet på fästningen för att Torbjörn skall berätta lite om sina kunskaper inom området överlevnad.

-Jag gör ETT försök att få eld med eldborr, betonar Torbjörn och ler i den kyliga kvällsluften. Jag förstår att det inte ens för en erfaren instruktör är en självklarhet att få upp eld med bara träbitar och snöre. I alla fall inte utan att svettas rejält.

Framför sig har Torbjörn lagt det han behöver; en ca 80 cm kraftig och böjd båge i trä med en orange nylonlina fastsatt i bägge ändar, två stycken platta trästycken som skall vara topp- och bottenplatta och så eldborren  –  en ca 15 cm lång trästav.

Torbjörn har under sina 17 år som överlevnadsinstruktör utbildat mer än 1000 personer. Från början är han själv utbildad inom försvaret, men han har också alltid haft ett stort intresse för att vara utomhus. –Idag finns nästan större kompetens om överlevnad inom den civila sfären. Svenska försvarsmakten har de senaste decennierna mer koncentrerat sig på ”search & rescue”-insatser utomlands, så man har tappat mycket kunskap, menar Torbjörn.

Förutom sitt vanliga jobb inom räddningstjänsten så verkar Torbjörn inom Svenska Överlevnadssällskapet och sin egen verksamhet – All in Nature SWEDEN (www.allinnature.se) där han håller kurser för både privatpersoner och företag.

Med linan runt eldborren drar Torbjörn bågen fram och tillbaks och borren snurrar fort mellan trästyckena. Han använder stöd från underben och fot för att hålla allt tight och stadigt. Det dröjer inte länge förrän en svag rök utvecklas från eldborr och den undre plattan. Torbjörn fortsätter målmedvetet och när rökutvecklingen tilltar kraftigt så avbryter han arbetet med borren och lyfter snabbt upp bottenplattan. Han håller även en bit näver som använts för att samla upp det pulver som bildats. Han skrapar ut ett uns av det glödande pulvret så det hamnar i en handfull torrt gräs, blåser in syre – och så slår lågorna upp och vi har eld! Jag blir imponerad. Hela proceduren har tagit under 40 sekunder!

-Sådär ja, skrattar han förnöjsamt medan han betraktar lågorna som spelar mellan de mörka fästningsmurarna.

En reaktion på samtiden
För en tid sedan syntes en kampanj i Göteborg på spårvagnar, tidningar och i flera mediekanaler. ”Klarar du dig 72 timmar?” www.72timmar.se.
Avsändarna till kampanjen är civilförsvaret i Göteborg och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och syftet är att uppmärksamma medborgarna på att man själv måste ansvara för sin överlevnad i händelse av en krissituation i Sverige. Inga mat eller bränsledepåer finns längre kvar i vårt land. Jag frågar Torbjörn om detta har med överlevnad att göra eller om han ser det som något annat. –Jag tycker definitivt det har med överlevnad att göra, svarar han. – Det handlar om att vara förberedd. Det är en livsfilosofi. Se till att du har vatten, ljus och mat i någon vecka. Tänk igenom vad som KAN hända. Vad har du till exempel med dig i bilen? Är du medveten om din egen sårbarhet så har du också ett visst mått av förberedelse.

– Den oro som finns i världen i dagsläget är säkert en av flera bidragande orsaker till att det är väldigt hårt tryck på både mina egna och Svenska överlevnadssällskapets kurser just nu, säger Torbjörn.
– Många känner också behov av att vända en trend av digitalsamhällets passiva matning – till att bli mer aktiva och levande. Man vill erfara känslor och få riktiga upplevelser! Att vistas i naturen ger dig en sund närhet till dig själv och ditt ursprung och att leva i nuet.

En annan kategori människor som kommer på de kurser som Torbjörn håller kan också vara den vanliga friluftsmänniskan som vill ha en back-up ifall något skulle gå snett ute i skog o mark. –Jag kan ge dig ett ”säkerhetskörkort” med sjukvårds- och ”tänka-efter-före”-kunskap, menar Torbjörn.
– Allt handlar ju om att INTE hamna i en överlevnadssituation!

Prepping, bushcraft och överlevnad
Det finns ett flertal termer på snarlika företeelser idag. Jag undrar vad som egentligen är skillnaden på begreppen prepping, bushcraft och survival.

– Det finns olika svar på den frågan men jag tycker att survival och bushcraft är ganska lika. I survival (överlevnad) har man kanske lite färre verktyg, det är mer primitivt. Överlevnad handlar också om att förstå kroppens reaktioner i situationer då man är rädd eller hotad och utan mat och vatten. Bushcraft kan väl också ha mer element av att bygga och tillverka saker som naturen tillhandahåller. Preppers är väl lite av båda men är mer hamstrar. 72 timmar gånger 50 liksom, skrattar Torbjörn.

Under tiden vi pratar har Torbjörn hunnit plocka fram en låda med en mängd eldstål som han använder i sina kurser. Vi provar gemensamt att slå eld med olika stål och jag konstaterar att jag gillar de som är längre och har hårdare stål i sig.

-Innan du börjar slå eld skall du ha samlat ihop och förberett tillräckligt mycket av brännbart material, poängterar Tobjörn stillsamt.
– Du behöver något torrt och tunt som tänder på en enda gnista. Det kan vara björknäver, bomull eller kanske en bit papper. Sedan en rejäl samling tändved i form av tex små kvistar – och sist så mycket bränsle så du klarar dig den tidsperiod du räknar med.

Beslut om liv och död
Där vi sitter vid elden uppe på fästningen återkommer Torbjörn gång på gång till samma sak, nämligen vikten av att tänka efter före. – Överlevnadsfilosofi handlar ju om att göra allt du kan för att INTE hamna i en farlig situation, understryker han.
– Du måste vara vaksam, bedöma situationer som uppstår och fatta beslut.
Torbjörn berättar att han vid ett flertal tillfällen tagit beslut om att avbryta en expedition eller vända tillbaks till skydd. – Är du till exempel i en miljö med 30-40 minusgrader får inga misstag göras! Han tillägger,  – Om tid, pengar eller prestige är sammankopplade med en expedition så kan det påverka omdömet. Då ökar tyvärr risken för att ödesdigra val görs.

Nedan några grundregler för hur man skall agera om man hamnar i en farlig situation och får följande punkter:

  1. Kontrollera skador så att du inte blöder ihjäl.
  2. Säkerställ värme så du inte fryser ihjäl.
  3. Tag beslut om du kan ta dig hem eller skall nödsignalera.
  4. Välj om du skall stanna på platsen eller gå.
  5. Hitta vatten.

När man först får kontakt med begreppen bushcraft och survival så verkar kunskap om att göra upp eld som en mycket grundläggande färdighet. – Om du ser på min lista så kan ju flera av punkterna förutsätta eld. En eld kan betyda så mycket; värme, trygghet, signalering, tillagning av mat och rening av vatten.
– Så, ja, det är en viktig färdighet, konkluderar Torbjörn.

Medans de sista flammorna i vår lilla eld dör ut frågar jag Torbjörn vad han tycker om Bohus Fästning.
– Mäktig. Nu när jag skulle in slog det mig hur mäktig den är.

Är du intresserad så kontakta gärna Torbjörn Selin genom hemsidan www.allinnature.se. Han håller kurser för både privatpersoner och företag i bland annat överlevnad, första hjälpen, eld och täljning.

Läs senaste inläggen

Det dagliga besöket

Det dagliga besöket ska ge er stunder och minnen som varar länge och väcka lusten att besöka oss flera gånger

Läs mer

Följ oss på Instagram