Vår historia

Bohus – ett fruktat fängelse

För de nordiska länderna har Bohus fästning genom historien haft en nyckelroll som både slott och försvarsverk, men också ett fängelse..

Bohus fästning och fästningsholmen

Knappast någon annan plats kan göra anspråk på så mycket nordisk historia som Bohus fästning och Fästningsholmen

Gränsland och maktkamp

I början av 1300-talet utbröt en maktkamp mellan Sveriges kung Birger och hans bröder, hertigarna Erik och Valdemar, samtliga söner till kung Magnus Ladulås.

Belägring och omdaning

Det var en konfliktfylld tid och under det nordiska sjuårskriget 1563 – 1570 belägrades Bohus av svenska styrkor vid sex tillfällen, men utan framgång

Fästningen blir svensk

1786 avtågade den sista svenska besättningen, men två år senare besattes Bohus fästning av invaderande dansk-norska trupper under det s k ”teaterkriget”

Förfall och restaurering

Av alla de städer och fästningar, som före Gustav Adolfs Göteborg byggts här, ger i våra dagar endast Bohus slott en erinran om svunna tider