Förfall och restaurering

Av alla de städer och fästningar, som före Gustav Adolfs Göteborg byggts här, ger i våra dagar endast Bohus slott en erinran om svunna tider

Fästningen blir svensk

1786 avtågade den sista svenska besättningen, men två år senare besattes Bohus fästning av invaderande dansk-norska trupper under det s k ”teaterkriget”

Belägring och omdaning

Det var en konfliktfylld tid och under det nordiska sjuårskriget 1563 – 1570 belägrades Bohus av svenska styrkor vid sex tillfällen, men utan framgång

Gränsland och maktkamp

I början av 1300-talet utbröt en maktkamp mellan Sveriges kung Birger och hans bröder, hertigarna Erik och Valdemar, samtliga söner till kung Magnus Ladulås.