Boknings- och betalningsvillkor

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc. Bohus fästning följer de regler som är fastställda av Visita. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitivt antal

  • Definitivt antal gäster ska meddelas senast fem vardagar före arrangemangsdagen då det ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering.
  • Det antal som är angivet är det som kommer debiteras.

Avbokning

  • Avbokning ska göras senast fem vardagar innan arrangemangsdagen. Om avbokning sker senare än så debiteras 100% av överenskommet pris avseende aktiviteter, mat samt övertalig personal. Dryck undantages.

Betalningsvillkor

  • Betalning sker på arrangemangsdagen alternativt senast femton dagar efter erhållen faktura om inte annat överenskommits. På fakturor med totalbelopp under 1000 kr tillkommer en fakturaavgift på 50 kr.

Skadegörelse

  • I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Bohus fästning är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om den/de skyldiga ej kan utpekas.

Vid bokning av aktivitet

  • Gäller bekväm klädsel, låga skor och klädsel efter väderlek och årstid, då våra aktiviteter är både utomhus och inomhus men inte i uppvärmda lokaler.
  • Vi ersätter inte skador på kläder eller andra personliga tillhörigheter.
  • Medtag vatten att dricka under den varma delen av året.
  • Egna medhavda alkoholdrycker under arrangemanget tillåts inte. För personer som är kraftigt berusade äger vi rätten att avvisa dessa personer från att deltaga.
  • För barn/ungdomsgrupper som gör aktivitet kan det vara en annan grupp som gör aktivitet parallellt mer er, men vi tar hänsyn till äldre och årskurs vid bokning.

Har du fler frågor? Kontakta bokningen via telefon 070-540 84 84.