Boknings- och betalningsvillkor

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc. Bohus fästning följer de regler som är fastställda av Visita. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitivt antal

 • Senast 7 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då det ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering.
 • Det antal som är angivet är det som kommer att debiteras.

Avbokning

 • Vid avbokning tidigare än 28 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 300 kr om inget annat överenskommits.
 • Om avbokning sker 28-7 dagar före arrangemangsdagen har Bohus fästning rätt att debitera 75% av överenskommet pris för mat, aktiviteter samt övertalig personal. Dryck undantages.
 • Om avbokning sker senare än 7 dagar före arrangemangsdagen debiteras 100% av överenskommet pris avseende aktiviteter, mat samt övertalig personal. Dryck undantages. Debiteringen gäller det antal som angivits 7 dagar före arrangemangsdagen.

Betalningsvillkor

 • Anmälningsavgiften utgör 70% av offererat pris eller enligt överenskommelse.
 • Den ska vara betald senast 30 dagar efter erhållen faktura, dock senast 15 dagar innan arrangemangsdagen om andra villkor ej är angivna på fakturan.

Slutlikvid

 • Slutlikvid skall erläggas senast 10 dagar efter arrangemangsdagen om andra villkor ej är angivna på fakturan.

Skadegörelse

 • I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Bohus fästning är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om den/de skyldiga ej kan utpekas.

Vid bokning av aktivitet

 • Gäller bekväm klädsel, låga skor och klädsel efter väderlek och årstid, då våra aktiviteter är både utomhus och inomhus men inte i uppvärmda lokaler.
 • Vi ersätter inte skador på kläder eller andra personliga tillhörigheter.
 • Medtag vatten att dricka under den varma delen av året.
 • Egna medhavda alkoholdrycker under arrangemanget tillåts inte. För personer som är kraftigt berusade äger vi rätten att avvisa dessa personer från att deltaga.
 • För barn/ungdomsgrupper som gör aktivitet kan det vara en annan grupp som gör aktivitet parallellt mer er, men vi tar hänsyn till äldre och årskurs vid bokning.

Har du fler frågor? Kontakta bokningen via telefon 0723-07 17 77.